Kvalitet

Kjære kunder

Med stor overbevisning om at kvalitet og kontinuerlig forbedring er en grunnpilar i Rossinis konkurransestrategi, er vi glade for å informere deg om at Rossini den 4. Januar 2022 oppnådde sertifiseringen av selskapets organisasjonssystem i samsvar med ISO 9001-standarden: 2015. Denne viktige milepælen er bevis på Rossinis forpliktelse til kontinuerlig søken etter kundenes tilfredshet takket være effektive og bærekraftige prosesser rettet mot produkt- og tjenesteinnovasjon